Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Vật tư máy Brother

340.000VNĐ 6mm Mã hiệu:TZE 330.000vnđ
390.000VNĐ 9mm Mã hiệu:TZE 370.000vnđ
420.000VNĐ 12mm Mã hiệu:TZE 410.000vnđ
495.000VNĐ 18mm Mã hiệu:TZE 475.000vnđ
510.000VNĐ 24mm Mã hiệu:TZE 490.000vnđ
583.000VNĐ 36mm Mã hiệu:TZE 563.000vnđ
250.000VNĐ 6mm Mã hiệu:TZ2 180.000vnđ
270.000VNĐ 9mm Mã hiệu:TZ2 200.000vnđ
290.000VNĐ 12mm Mã hiệu:TZ2 220.000vnđ
300.000VNĐ 18mm Mã hiệu:TZ2 240.000vnđ
350.000VNĐ 24mm Mã hiệu:TZ2 250.000vnđ
400.000VNĐ 36mm Mã hiệu:TZ2 280.000vnđ
300.000VNĐ 9mm Mã hiệu:TZ2-FX 250.000vnđ
400.000VNĐ 12mm Mã hiệu:TZ2-FX 280.000vnđ
800.000VNĐ Mã hiệu:TR-100BK 600.000vnđ
500.000VNĐ Mã hiệu:TR-100BK 400.000vnđ
400.000VNĐ 2.5mm Mã hiệu:DN-TU325N 300.000vnđ
400.000VNĐ 3.2mm Mã hiệu:DN-TU332N 300.000vnđ
400.000VNĐ 3.6mm Mã hiệu:DN-TU336N 300.000vnđ
400.000VNĐ 4.2mm Mã hiệu:DN-TU342N 300.000vnđ
400.000VNĐ 5.2mm Mã hiệu:DN-TU352N 300.000vnđ
380.000VNĐ 6.4mm Mã hiệu:DN-TU364N 350.000vnđ
900.000VNĐ Mã hiệu: 800.000vnđ

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

HOTLINE
HOTLINE 0898.800900
Ms.Loan
Ms.Loan 0938224428
Ms. Yến
Ms. Yến 0909623102
Ms.Phúc
Ms.Phúc 0932737545

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050

TIN TỨC

Bí mật các loại Máy Chấm Công thẻ giấy còn tồn tại lâu dài
Hướng dẫn sử dụng máy chiếu tại nhà