Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

BOSSER

1.900.000VNĐ chữ nhật 3... Mã hiệu:CB-308 1.750.000vnđ
2.300.000VNĐ lổ vuông 4x4... Mã hiệu:WR-318 2.100.000vnđ
2.700.000VNĐ lổ tròn 4mm Mã hiệu:CI-338 2.550.000vnđ
3.100.000VNĐ lổ tròn 4mm Mã hiệu:CI-348 2.900.000vnđ
3.200.000VNĐ chữ nhật 3... Mã hiệu:CB-9026A 2.950.000vnđ
4.200.000VNĐ - Đóng lổ tròn... Mã hiệu:CI-9028A 3.900.000vnđ
4.700.000VNĐ lổ tròn 4mm Mã hiệu:CI-9028 super 4.300.000vnđ
4.900.000VNĐ chữ nhật 3x... Mã hiệu:CB-950 4.650.000vnđ
5.900.000VNĐ lỗ vuông+chữ... Mã hiệu:CW-870 5.400.000vnđ
5.000.000VNĐ lổ tròn 4mm Mã hiệu:WR-970R 4.900.000vnđ
5.000.000VNĐ Lỗ vuông 4x4... Mã hiệu: WR-970 4.900.000vnđ
5.000.000VNĐ chữ nhật 4x... Mã hiệu:WR-970E 4.900.000vnđ
5.000.000VNĐ lổ tròn 6mm Mã hiệu:WR-970ER 4.900.000vnđ
5.800.000VNĐ chữ nhật 3x... Mã hiệu: CB-8701 5.600.000vnđ
7.500.000VNĐ chữ nhật,vu... Mã hiệu:CW-2016 7.100.000vnđ
12.500.000VNĐ Chữ nhật 3x... Mã hiệu:CB-8708E 11.200.000vnđ
6.900.000VNĐ chữ nhật /v... Mã hiệu:CC-2916 6.600.000vnđ
8.200.000VNĐ vuông/oval Mã hiệu:CW-2019 7.800.000vnđ
8.850.000VNĐ vuông 4x4mm Mã hiệu:WR-930B 8.600.000vnđ
4.500.000VNĐ lổ vuông 4x4... Mã hiệu:WR9029 4.300.000vnđ

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050