Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Bàn Cắt Giấy

990.000VNĐ A4 Mã hiệu:GD-04 840.000vnđ
1.300.000VNĐ A3 Mã hiệu:BPS-02 990.000vnđ
1.200.000VNĐ A4 Mã hiệu:TM-20 990.000vnđ
1.500.000VNĐ A4 Mã hiệu:DC-20 1.290.000vnđ
2.200.000VNĐ Chuyên dùng để... Mã hiệu:LX 1.890.000vnđ
3.000.000VNĐ A4 Mã hiệu:858-A4 2.590.000vnđ
3.300.000VNĐ A3 Mã hiệu:858-A3 3.090.000vnđ
5.000.000VNĐ Khổ A4 chuyên... Mã hiệu:868A4 4.490.000vnđ
6.500.000VNĐ Khổ A3 chuyê... Mã hiệu:868-A3 5.890.000vnđ
5.000.000VNĐ A3 Mã hiệu:TM-460 4.490.000vnđ
6.000.000VNĐ A2 Mã hiệu:TM-680 5.590.000vnđ
6.800.000VNĐ A1 Mã hiệu:TM-920D 6.490.000vnđ
19.300.000VNĐ A0 Mã hiệu:TM-1600 17.990.000vnđ
4.500.000VNĐ Mã hiệu:MAC AD-1 3.990.000vnđ

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050