Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Máy Quét Mã Vạch

2.000.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:C45 1.380.000vnđ
1.850.000VNĐ 1D Mã hiệu:LV-908plus 1.740.000vnđ
1.300.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:M4 780.000vnđ
1.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:AS1250 740.000vnđ
2.500.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:1450G 2.240.000vnđ
2.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:QW2100 1.480.000vnđ
2.000.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:OPR-3201Z 1.480.000vnđ
1.600.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:LS 1203 1.480.000vnđ
2.500.000VNĐ Mã hiệu:MS838 1.780.000vnđ
2.450.000VNĐ 1D Mã hiệu:LV-909 2.340.000vnđ
2.700.000VNĐ 1D Bluetooth Mã hiệu:SL-1330W 2.290.000vnđ
1.000.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS1260i 870.000vnđ
1.500.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:M120 890.000vnđ
3.500.000VNĐ CCD 1D+2D Mã hiệu:QW2400 2.640.000vnđ
2.500.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:LS-2208 1.790.000vnđ
4.000.000VNĐ Lazer 1D+2D Mã hiệu:1470G 2.990.000vnđ
2.400.000VNĐ 1D Mã hiệu:Z3151HS 2.190.000vnđ
1.890.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:L-50C 1.480.000vnđ
3.000.000VNĐ 2D Mã hiệu:A660 2.480.000vnđ
4.700.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:LV-20D 4.490.000vnđ
3.700.000VNĐ 2D Mã hiệu:SI2310i 3.290.000vnđ
2.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:M210 1.180.000vnđ
1.300.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS800i 990.000vnđ
3.500.000VNĐ CCD 1D+2D Mã hiệu:QD2430 2.940.000vnđ
3.200.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:DS2208 2.790.000vnđ
4.000.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:MS 7120 3.390.000vnđ
2.450.000VNĐ 1D Mã hiệu:Z-3190 2.240.000vnđ
2.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:C-41S 1.340.000vnđ
3.500.000VNĐ 1D Mã hiệu:A660 2.680.000vnđ
3.500.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:Z-3392 3.190.000vnđ
« 1 2 3 4 »

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050