Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Máy Quét Mã Vạch

2.000.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:C45 1.390.000vnđ
1.850.000VNĐ 1D Mã hiệu:LV-908plus 1.750.000vnđ
1.300.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:M4 790.000vnđ
1.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:AS1250 750.000vnđ
2.500.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:1450G 2.250.000vnđ
2.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:QW2100 1.490.000vnđ
2.000.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:OPR-3201Z 1.490.000vnđ
1.600.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:LS 1203 1.490.000vnđ
2.500.000VNĐ Mã hiệu:MS838 1.790.000vnđ
2.450.000VNĐ 1D Mã hiệu:LV-909 2.350.000vnđ
2.700.000VNĐ 1D Bluetooth Mã hiệu:SL-1330W 2.300.000vnđ
1.000.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS1260i 880.000vnđ
1.500.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:M120 900.000vnđ
3.500.000VNĐ CCD 1D+2D Mã hiệu:QW2400 2.650.000vnđ
2.500.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:LS-2208 1.800.000vnđ
4.000.000VNĐ Lazer 1D+2D Mã hiệu:1470G 3.000.000vnđ
2.400.000VNĐ 1D Mã hiệu:Z3151HS 2.200.000vnđ
1.890.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:L-50C 1.490.000vnđ
3.000.000VNĐ 2D Mã hiệu:A660 2.490.000vnđ
4.700.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:LV-20D 4.500.000vnđ
3.700.000VNĐ 2D Mã hiệu:SI2310i 3.300.000vnđ
2.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:M210 1.190.000vnđ
1.300.000VNĐ 1D Mã hiệu:AS800i 1.000.000vnđ
3.500.000VNĐ CCD 1D+2D Mã hiệu:QD2430 2.950.000vnđ
3.200.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:DS2208 2.800.000vnđ
4.000.000VNĐ Lazer 1D Mã hiệu:MS 7120 3.400.000vnđ
2.450.000VNĐ 1D Mã hiệu:Z-3190 2.250.000vnđ
2.000.000VNĐ CCD 1D Mã hiệu:C-41S 1.350.000vnđ
3.500.000VNĐ 1D Mã hiệu:A660 2.690.000vnđ
3.500.000VNĐ 1D+2D Mã hiệu:Z-3392 3.200.000vnđ
« 1 2 3 4 »

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050