Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Zebra

6.000.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:ZD230 4.800.000vnđ
6.500.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:ZD420 6.000.000vnđ
7.000.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:ZD420 6.500.000vnđ
5.500.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:GC420T 4.900.000vnđ
9.000.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:GK420T 7.900.000vnđ
203Dpi Mã hiệu:GX420T Liên hệ
15.000.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:GX430T 11.900.000vnđ
203Dpi Mã hiệu:ZD500 Liên hệ
300Dpi Mã hiệu:ZD500 Liên hệ
17.500.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:ZT230 15.500.000vnđ
22.000.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:ZT230 19.500.000vnđ
26.000.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:ZT410 23.800.000vnđ
30.000.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:ZT410 26.900.000vnđ
23.000.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:ZT411 19.000.000vnđ
28.000.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:ZT411 25.500.000vnđ
203Dpi Mã hiệu:ZT420 - Khổ in 168mm Liên hệ
300Dpi Mã hiệu:ZT420 - Khổ in 168mm Liên hệ
600Dpi Mã hiệu:ZT420 - Khổ in 168mm Liên hệ
203Dpi Mã hiệu:ZT421 - Khổ in 168mm Liên hệ
300Dpi Mã hiệu:ZT421 - Khổ in 168mm Liên hệ
203Dpi Mã hiệu:ZT510 Liên hệ
203Dpi Mã hiệu:ZT610 Liên hệ
203Dpi Mã hiệu:ZT620 - Khổ in 168mm Liên hệ
203Dpi Mã hiệu:105SL PLUS Liên hệ
203Dpi Mã hiệu:110XI4 Liên hệ

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050