Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Godex

4.100.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:G500 3.490.000vnđ
4.100.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:EZ120 3.650.000vnđ
5.000.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:EZ1100 Plus 4.650.000vnđ
6.000.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:G530 5.300.000vnđ
7.500.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:G530 USB+LAN 6.900.000vnđ
5.000.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:GE300 4.200.000vnđ
5.300.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:GE300 USB+LAN 4.600.000vnđ
5.500.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:EZ130 4.900.000vnđ
7.000.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:EZ520 USB+LAN 5.900.000vnđ
6.000.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:GE330 USB+LAN+RS232 5.500.000vnđ
7.800.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:EZ530 USB+LAN 7.400.000vnđ
15.500.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:BP530L 13.900.000vnđ
16.500.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:ZX420 14.900.000vnđ
18.500.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:ZX430 16.500.000vnđ
18.800.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:ZX420i 16.800.000vnđ
20.000.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:ZX430i 18.800.000vnđ
17.500.000VNĐ 203Dpi Mã hiệu:EZ2050 16.000.000vnđ
20.000.000VNĐ 300Dpi Mã hiệu:EZ2150 18.500.000vnđ

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050