Quý khách cần liên hệ ngoài giờ hành chánh, Xin cứ nhắn!
Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Antech

1.000.000VNĐ USB Mã hiệu:RP58B-U 800.000vnđ
2.000.000VNĐ USB Mã hiệu:RP335 -U 1.500.000vnđ
2.500.000VNĐ USB+LAN Mã hiệu:RP335UL 1.800.000vnđ
2.000.000VNĐ USB Mã hiệu:AP200U 1.500.000vnđ
2.000.000VNĐ LAN Mã hiệu:AP200L 1.500.000vnđ
2.000.000VNĐ USB Mã hiệu:RP325U 1.500.000vnđ
2.500.000VNĐ USB+LAN+RS232 Mã hiệu:A80USE 1.900.000vnđ
2.500.000VNĐ USB+LAN+RS232 Mã hiệu:AP250USE 1.900.000vnđ
2.700.000VNĐ USB+LAN+RS232 Mã hiệu:PRP085USE 2.200.000vnđ
2.500.000VNĐ USB+LAN+RS232 Mã hiệu:RP332USE 1.900.000vnđ
2.500.000VNĐ USB+LAN+RS232 Mã hiệu:PRP088 2.000.000vnđ

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 0901407050