Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn cắt giấy DSB TM-10

  • Bàn cắt giấy DSB TM-10
Tình trạng : Còn hàng Lượt xem :127 Bảo hành:12 Tháng Mã hiệu : TM-10 600.000VNĐ Giá bán :500.000vnđ

Bàn cắt giấy DSB TM-10

Bàn cắt giấy loại xách tay 3:1

- Khổ giấy cắt tối đa: 320mm

3 Kiểu cắt giấy:

+ Cắt thẳng: 4 tờ/70gms

+ Cắt gợn sóng: 3 tờ/70gms

+ Cắt răng cưa: 3 tờ/70gms

- Lưỡi dao sắt bén an toàn

- Độ cắt chính xác cao

- Trọng lượng: 0.28kg

- Kích thước: 380x133x38

(Giá trên chưa bao gồm VAT 10%)

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

2.100.000VNĐ Mã hiệu:2200C 2.000.000vnđ
1.950.000VNĐ Mã hiệu:2020UV 1.800.000vnđ
3.100.000VNĐ Mã hiệu:MC6000 3.000.000vnđ
2.500.000VNĐ Mã hiệu:4500UV 2.200.000vnđ
2.400.000VNĐ Mã hiệu:HC26 2.250.000vnđ
21.900.000VNĐ Mã hiệu:ZENIUS 21.600.000vnđ
1.500.000VNĐ 60cmx90cm Mã hiệu:FB33 1.350.000vnđ
900.000VNĐ A4 Mã hiệu:GD-04 800.000vnđ
1.650.000VNĐ Chữ nh... Mã hiệu:BM-CB200 1.450.000vnđ
1.550.000VNĐ Mã hiệu:P50 1.450.000vnđ
1.750.000VNĐ chữ nhật... Mã hiệu:CB-308 1.600.000vnđ
1.800.000VNĐ Lỗ chữ... Mã hiệu:CB-122 1.650.000vnđ
1.350.000VNĐ A4 Mã hiệu:INSPIRE A4 1.200.000vnđ
3.600.000VNĐ A4 Mã hiệu:EH-990 3.450.000vnđ
1.350.000VNĐ A4 Mã hiệu:HQ235 1.200.000vnđ
2.250.000VNĐ Mã hiệu:PS-400C 2.050.000vnđ
1.900.000VNĐ Mã hiệu:PS-812C 1.740.000vnđ
4.100.000VNĐ Mã hiệu:1120S 3.850.000vnđ
2.350.000VNĐ Mã hiệu:Star 2.250.000vnđ
1.550.000VNĐ Mã hiệu:Confetti 1.400.000vnđ
3.450.000VNĐ Mã hiệu:C30 3.250.000vnđ
2.400.000VNĐ Mã hiệu:8240 2.150.000vnđ
1.800.000VNĐ Mã hiệu:FD506M 1.550.000vnđ
2.200.000VNĐ Mã hiệu:2300C 2.000.000vnđ
2.050.000VNĐ Mã hiệu:2100UV 1.800.000vnđ
2.400.000VNĐ Mã hiệu:MC2700 2.300.000vnđ
2.300.000VNĐ Mã hiệu:3900UV 2.100.000vnđ
3.400.000VNĐ Mã hiệu:HC38 3.250.000vnđ
32.500.000VNĐ Mã hiệu:PRIMACY 32.000.000vnđ
1.600.000VNĐ 70cmx100cm Mã hiệu:FB33 1.450.000vnđ
1.050.000VNĐ A4 Mã hiệu:TM-20 980.000vnđ
950.000VNĐ A4 Mã hiệu:GD-04 A4 900.000vnđ
1.850.000VNĐ Chữ nh... Mã hiệu:BM-CB221 1.700.000vnđ
1.700.000VNĐ Mã hiệu:110 1.550.000vnđ
2.150.000VNĐ lổ vuông... Mã hiệu:WR-318 2.100.000vnđ
2.600.000VNĐ chữ nhật... Mã hiệu:CB-180 2.450.000vnđ
1.650.000VNĐ A3 Mã hiệu: INSPIRE A3 1.450.000vnđ
1.900.000VNĐ A3 Mã hiệu:EH-450 1.750.000vnđ
1.600.000VNĐ A4 Mã hiệu:HQ-236 1.450.000vnđ
3.800.000VNĐ Mã hiệu:PS-720C 3.600.000vnđ
2.050.000VNĐ Mã hiệu:PS-508M 1.920.000vnđ
8.200.000VNĐ Mã hiệu:1123S 7.950.000vnđ
4.150.000VNĐ Mã hiệu:22S 3.900.000vnđ
1.900.000VNĐ Mã hiệu:Silencio V30WS 1.750.000vnđ
4.100.000VNĐ Mã hiệu:C40CD 4.000.000vnđ
2.550.000VNĐ Mã hiệu:8240CC 2.300.000vnđ
4.350.000VNĐ Mã hiệu:AF75 4.100.000vnđ
2.400.000VNĐ Mã hiệu:PS-200C 2.200.000vnđ
2.400.000VNĐ Mã hiệu:2010UV 2.100.000vnđ
3.000.000VNĐ Mã hiệu:MC2800 2.900.000vnđ
5.400.000VNĐ Mã hiệu:9700W 5.150.000vnđ
4.500.000VNĐ Mã hiệu:HS38 4.350.000vnđ
20.500.000VNĐ Mã hiệu:CS200E 20.000.000vnđ
1.700.000VNĐ Mã hiệu:FB66 1.600.000vnđ
1.350.000VNĐ A4 Mã hiệu:DC-20 1.280.000vnđ
1.050.000VNĐ A3 Mã hiệu:BPS-02 1.000.000vnđ
2.200.000VNĐ Chữ nh... Mã hiệu:BM-21H 2.000.000vnđ
3.500.000VNĐ Mã hiệu:W15 3.300.000vnđ
2.550.000VNĐ lổ tròn... Mã hiệu:CI-338 2.400.000vnđ
2.700.000VNĐ Lỗ Vuôn... Mã hiệu:WR-150 2.550.000vnđ
1.500.000VNĐ A4 Mã hiệu:1000L 1.400.000vnđ
2.300.000VNĐ A3 Mã hiệu:A3-330C 2.050.000vnđ
1.700.000VNĐ A3 Mã hiệu:HQ-335 1.550.000vnđ
3.950.000VNĐ Mã hiệu:PS-780C 3.800.000vnđ
2.200.000VNĐ Mã hiệu:PS-800C 2.000.000vnđ
21.900.000VNĐ Mã hiệu:2127S 21.600.000vnđ
3.250.000VNĐ Mã hiệu:Superstar 3.100.000vnđ
2.750.000VNĐ Mã hiệu:Duo 2.550.000vnđ
4.350.000VNĐ Mã hiệu:C32 4.150.000vnđ
3.700.000VNĐ Mã hiệu:2220 3.450.000vnđ
3.100.000VNĐ Mã hiệu:180X 2.850.000vnđ
2.500.000VNĐ Mã hiệu:2800UV 2.300.000vnđ
3.100.000VNĐ Mã hiệu:MC2300 3.000.000vnđ
5.100.000VNĐ Mã hiệu:FT20 4.700.000vnđ
4.500.000VNĐ Mã hiệu:HC49 4.350.000vnđ
27.500.000VNĐ Mã hiệu:50S 27.000.000vnđ
1.750.000VNĐ Mã hiệu:FC-66S 1.550.000vnđ
800.000VNĐ A4 Mã hiệu:GT-4 700.000vnđ
2.000.000VNĐ A3 Mã hiệu:LX 1.850.000vnđ
2.000.000VNĐ lổ tròn Mã hiệu:BM-CW200 1.800.000vnđ
5.900.000VNĐ Mã hiệu:C150Pro 5.700.000vnđ
2.850.000VNĐ lổ tròn... Mã hiệu:CI-348 2.700.000vnđ
3.650.000VNĐ Chữ nh... Mã hiệu:No.1 3.500.000vnđ
1.950.000VNĐ A3 Mã hiệu:Fusion 1000L 1.750.000vnđ
2.150.000VNĐ A4 Mã hiệu:230 Super 2.000.000vnđ
19.400.000VNĐ Mã hiệu:PS-2000C 18.900.000vnđ
2.150.000VNĐ Mã hiệu:PS-815C 1.900.000vnđ
3.950.000VNĐ Mã hiệu:8CD 3.750.000vnđ
4.350.000VNĐ Mã hiệu:C22 4.200.000vnđ
5.550.000VNĐ Mã hiệu: 22SM 5.350.000vnđ
4.500.000VNĐ Mã hiệu:C35 4.300.000vnđ
5.250.000VNĐ Mã hiệu:2245 4.900.000vnđ
3.340.000VNĐ Mã hiệu:220CD 3.090.000vnđ
4.900.000VNĐ Mã hiệu:V20 4.600.000vnđ
2.700.000VNĐ Mã hiệu:MC2350BN 2.600.000vnđ
6.700.000VNĐ Mã hiệu:PC410CD 6.500.000vnđ
25.000.000VNĐ Mã hiệu:ZXP3 24.600.000vnđ
1.850.000VNĐ Mã hiệu:FC-66L 1.650.000vnđ
950.000VNĐ A4 Mã hiệu:GT-4B 800.000vnđ
3.250.000VNĐ A3 Mã hiệu:858A3 3.050.000vnđ
1.850.000VNĐ Lổ tròn Mã hiệu:BM-PC200 1.650.000vnđ
13.500.000VNĐ Mã hiệu:C210E 13.000.000vnđ
2.900.000VNĐ chữ nhật... Mã hiệu:CB-9026A 2.750.000vnđ
4.100.000VNĐ chữ nhật... Mã hiệu:ANYBIND 3.950.000vnđ
2.750.000VNĐ A4 Mã hiệu:Fusion 3000L 2.550.000vnđ
2.800.000VNĐ A3 Mã hiệu:330 Super 2.650.000vnđ
20.400.000VNĐ Mã hiệu:PS-2000M 19.900.000vnđ
3.350.000VNĐ Mã hiệu:PS-610C 3.100.000vnđ
6.400.000VNĐ Mã hiệu:13CD 6.200.000vnđ
4.550.000VNĐ Mã hiệu: C-DELUXE 4.400.000vnđ
6.950.000VNĐ Mã hiệu:31SM 6.800.000vnđ
5.200.000VNĐ Mã hiệu:C36 5.000.000vnđ
6.500.000VNĐ Mã hiệu:2245CC 6.200.000vnđ
3.990.000VNĐ Mã hiệu:220X 3.750.000vnđ
6.800.000VNĐ Mã hiệu:HL7900 6.550.000vnđ
2.500.000VNĐ Mã hiệu:MC2450B 2.350.000vnđ
7.600.000VNĐ Mã hiệu:PC415CD 7.450.000vnđ
25.900.000VNĐ Mã hiệu: DTC1250E 25.500.000vnđ
1.950.000VNĐ Mã hiệu:FB55 1.850.000vnđ
950.000VNĐ A4 Mã hiệu:GT-4C 850.000vnđ
2.700.000VNĐ A4 Mã hiệu:858A4 2.500.000vnđ
2.950.000VNĐ Chữ nh... Mã hiệu:BM-CB2000 2.800.000vnđ
8.200.000VNĐ Mã hiệu:C250Pro 7.900.000vnđ
3.800.000VNĐ - Đóng lổ... Mã hiệu:CI-9028A 3.650.000vnđ
5.500.000VNĐ Chữ nh... Mã hiệu:CB-150E 5.400.000vnđ
3.550.000VNĐ A3 Mã hiệu:Fusion 3000L 3.350.000vnđ
2.200.000VNĐ A4 Mã hiệu:Super-236 2.050.000vnđ
18.400.000VNĐ Mã hiệu:PS-2000S 17.900.000vnđ
3.700.000VNĐ Mã hiệu: PS-620C 3.450.000vnđ
5.600.000VNĐ Mã hiệu:Plus 5.400.000vnđ
4.550.000VNĐ Mã hiệu:60X 4.350.000vnđ
5.700.000VNĐ Mã hiệu:C45CD 5.500.000vnđ
7.400.000VNĐ Mã hiệu:2265 7.200.000vnđ
4.500.000VNĐ Mã hiệu:220CC 4.300.000vnđ
3.100.000VNĐ Mã hiệu:MC2550 2.950.000vnđ
8.900.000VNĐ Mã hiệu:PC417CD 8.600.000vnđ
30.100.000VNĐ Mã hiệu:SP25 29.700.000vnđ
2.150.000VNĐ Mã hiệu:GFC-555 1.950.000vnđ
1.300.000VNĐ A3 Mã hiệu:GT-3 1.150.000vnđ
4.900.000VNĐ A4 Mã hiệu:868A4 4.700.000vnđ
2.600.000VNĐ Lổ tròn Mã hiệu:BM-PC200B 2.400.000vnđ
4.200.000VNĐ Mã hiệu:PS-915 4.000.000vnđ
9.300.000VNĐ Mã hiệu:W20 8.900.000vnđ
4.400.000VNĐ lổ tròn... Mã hiệu:CI-9028 super 4.200.000vnđ
6.700.000VNĐ chữ nhật... Mã hiệu:CW-150E 6.550.000vnđ
5.950.000VNĐ A3 Mã hiệu:FUSION 5000L 5.850.000vnđ
2.750.000VNĐ A3 Mã hiệu:Super-336 2.600.000vnđ
19.300.000VNĐ Mã hiệu:PS-850C 18.900.000vnđ
3.600.000VNĐ Mã hiệu:PS-630C 3.300.000vnđ
7.000.000VNĐ Mã hiệu:Grand 6.800.000vnđ
6.900.000VNĐ Mã hiệu:100X 6.700.000vnđ
6.400.000VNĐ Mã hiệu:C46CT 6.200.000vnđ
9.100.000VNĐ Mã hiệu:2265CC 8.800.000vnđ
8.600.000VNĐ 40 lit Mã hiệu:240X 8.400.000vnđ
300.000VNĐ Mã hiệu:DL01 250.000vnđ
41.500.000VNĐ Mã hiệu:SD260 41.000.000vnđ
1.350.000VNĐ A3 Mã hiệu:GT-3B 1.150.000vnđ
5.750.000VNĐ A3 Mã hiệu:868A3 5.550.000vnđ
2.950.000VNĐ Lổ tròn Mã hiệu:BM-CW1200 2.750.000vnđ
19.500.000VNĐ Mã hiệu:W25E 19.200.000vnđ
4.750.000VNĐ chữ nhật... Mã hiệu:CB-950 4.550.000vnđ
6.900.000VNĐ Chữ nh... Mã hiệu:CB-200E 6.750.000vnđ
5.200.000VNĐ A3 Mã hiệu:SUPER-335 4.900.000vnđ
22.900.000VNĐ Mã hiệu: PS-900C 22.500.000vnđ
4.500.000VNĐ Mã hiệu:PS-836C 4.250.000vnđ
16.300.000VNĐ Mã hiệu:300 16.100.000vnđ
7.500.000VNĐ Mã hiệu:Elegant 7.200.000vnđ
10.600.000VNĐ Mã hiệu:2360 10.300.000vnđ
11.200.000VNĐ Mã hiệu:240XC 10.800.000vnđ
700.000VNĐ Mã hiệu:MC181 600.000vnđ
59.000.000VNĐ Mã hiệu:SD360 58.600.000vnđ
4.100.000VNĐ A3 Mã hiệu:TM-460 3.900.000vnđ
3.300.000VNĐ Lổ tròn Mã hiệu:BM-PC2000 3.100.000vnđ
47.000.000VNĐ Mã hiệu:C800Pro 46.700.000vnđ
4.900.000VNĐ lổ tròn... Mã hiệu:WR-970R 4.700.000vnđ
7.100.000VNĐ Lỗ Vuôn... Mã hiệu:WR-200E 6.900.000vnđ
5.650.000VNĐ A3 Mã hiệu:330-ARP 5.750.000vnđ
5.750.000VNĐ Mã hiệu:PS-890C 5.400.000vnđ
32.400.000VNĐ Mã hiệu:500 32.000.000vnđ
19.200.000VNĐ Mã hiệu:CD1 18.950.000vnđ
12.200.000VNĐ Mã hiệu:2360CC 12.000.000vnđ
26.000.000VNĐ Mã hiệu:310X 25.500.000vnđ
87.500.000VNĐ Mã hiệu:SR200 87.000.000vnđ
6.400.000VNĐ A1 Mã hiệu:TM-920D 6.100.000vnđ
3.800.000VNĐ Lổ tròn Mã hiệu:BM-PC2000B 3.640.000vnđ
Mã hiệu:40Pro Liên hệ
4.900.000VNĐ Lỗ vuông... Mã hiệu: WR-970 4.700.000vnđ
8.100.000VNĐ Lỗ tròn Mã hiệu:CI-120E 7.900.000vnđ
3.100.000VNĐ A3 Mã hiệu:ML-350 2.900.000vnđ
5.800.000VNĐ Mã hiệu: PS-880 5.500.000vnđ
20.800.000VNĐ Mã hiệu:CD2 20.500.000vnđ
12.300.000VNĐ Mã hiệu:2404 12.050.000vnđ
37.550.000VNĐ Mã hiệu:370X 37.350.000vnđ
152.000.000VNĐ Mã hiệu:SR300 151.000.000vnđ
19.300.000VNĐ A0 Mã hiệu:TM-1600 18.000.000vnđ
4.750.000VNĐ Chữ nh... Mã hiệu:BM-SUPER21 4.550.000vnđ
4.900.000VNĐ chữ nhật... Mã hiệu:WR-970E 4.700.000vnđ
8.700.000VNĐ Chữ nh... Mã hiệu:CB-3000 8.500.000vnđ
3.600.000VNĐ Mã hiệu:PS-650C 3.350.000vnđ
15.900.000VNĐ Mã hiệu:PRO64C 15.700.000vnđ
14.300.000VNĐ Mã hiệu: 14.100.000vnđ
8.400.000VNĐ Lổ tròn Mã hiệu:BM-PC2000A 8.200.000vnđ
4.900.000VNĐ lổ tròn... Mã hiệu:WR-970ER 4.700.000vnđ
10.200.000VNĐ chữ nhật... Mã hiệu:CW-4500 9.800.000vnđ
4.750.000VNĐ Mã hiệu:PS-990C 4.500.000vnđ
15.950.000VNĐ Mã hiệu:PRO65C 15.750.000vnđ
24.900.000VNĐ Mã hiệu:3104 24.400.000vnđ
9.200.000VNĐ Lổ tròn Mã hiệu:BM-PC2000BA 8.900.000vnđ
5.800.000VNĐ chữ nhật... Mã hiệu: CB-8701 5.500.000vnđ
3.800.000VNĐ Mã hiệu: 3.450.000vnđ
12.100.000VNĐ Mã hiệu:RDS2250 11.850.000vnđ
27.500.000VNĐ Mã hiệu:3104CC 27.100.000vnđ
10.300.000VNĐ Mã hiệu: BM-MF360 10.100.000vnđ
5.950.000VNĐ Mã hiệu:PS-3000C 5.750.000vnđ
7.300.000VNĐ chữ nh... Mã hiệu:CW-2016 6.900.000vnđ
31.600.000VNĐ Mã hiệu:PS-3500C 31.200.000vnđ
41.900.000VNĐ Mã hiệu: C30–36 41.600.000vnđ
13.300.000VNĐ Lổ vuôn... Mã hiệu:SUPER 23A 13.000.000vnđ
6.050.000VNĐ Mã hiệu:PS-3000M 5.850.000vnđ
11.300.000VNĐ Chữ nhật... Mã hiệu:CB-8708E 11.000.000vnđ
48.700.000VNĐ Mã hiệu:PS-4500C 48.000.000vnđ
28.400.000VNĐ Mã hiệu:RLS32 28.100.000vnđ
11.900.000VNĐ Chữ nh... Mã hiệu:BM-SUPER21A 11.600.000vnđ
6.800.000VNĐ chữ nhật... Mã hiệu:CC-2916 6.550.000vnđ
41.950.000VNĐ Mã hiệu:PS-1000C 41.800.000vnđ
7.750.000VNĐ vuông/ova... Mã hiệu:CW-2019 7.550.000vnđ
8.850.000VNĐ vuông 4x4... Mã hiệu:WR-930B 8.550.000vnđ
17.200.000VNĐ Mã hiệu:PS-526C 16.800.000vnđ
4.300.000VNĐ Mã hiệu:WR9029 4.100.000vnđ
14.500.000VNĐ Mã hiệu:PS-536C 14.000.000vnđ

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH

Mr.Đức
Mr.Đức 0902.757424
Ms.Thủy
Ms.Thủy 0901.407050
Ms.Loan
Ms.Loan 0938224428
Ms.Xuân
Ms.Xuân 0932737545
Ms. Yến
Ms. Yến 0909623102

PHÒNG KỸ THUẬT

Kỹ Thuật 08.35125017

TIN TỨC

Máy in hóa đơn di động M.POS NP-100
Hướng dẫn sử dụng máy chiếu tại nhà